Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!
Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!

Frontpijpen orgel in restauratie

De Stichting ondersteunt de noodzakelijk herstel van de frontpijpen van het orgel. De orgelpijpen dreigden te gaan verzakken en ontstemd te raken. Aanpak van het probleem was daarom dringend noodzakelijk. Het kerkbestuur heeft een beroep gedaan op de Stichting de restauratie financieel te ondersteunen. Een verzoek om ondersteuning dat wij van harte gehonoreerd hebben.

Inmiddels is aan de firma Adema te Hillegom de opdracht gegeven en zijn de pijpen op maandag 15 april uit het orgel gehaald worden en op maandag 29 april teruggeplaatst, waarna de overige werkzaamheden en het opnieuw op toon brengen van het orgel zijn uitgevoerd.