Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!
Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!

Bestuursmutatie

Na een flink aantal jaren heeft Kees van der Laan de voorzittershamer van de Stichting neergelegd. Kees blijft dit jaar nog verbonden aan de Stichting als bestuurslid. Zijn opvolger is Rob van Willigen. We heten Rob van harte welkom in ons bestuur!